Hva er ditt forslag til nytt kommunevåpen til Lillestrøm kommune?

Det er et stort engasjement blant innbyggere hvordan Lillestrøms nye kommunevåpen bør være. De tre ordførerne i Fet, Skedsmo og Sørum ønsker en bred innbyggerinvolvering. Nå inviterer de til innspill om nytt kommunevåpen.

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum blir slått sammen til Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020. Arbeidet med å utforme et nytt og felles kommunevåpen er i gang. Nå ønsker fellesnemda innbyggernes innspill. Fellesnemnda består av 16 politikere fra de tre kommune som bestemmer fram mot den nye kommunen står klar i 2020. Alle som har et forslag til utformingen av et kommunevåpen for Lillestrøm kommune inviteres til å sende inn disse innen 25. februar 2018. Vi håper på stort engasjement blant innbyggere i alle aldersgrupper og andre aktører som har en tilknytning til området.

Slik sender du inn forslag

Forslag til nytt kommunevåpen kan komme skriftlig, tegnes, males eller utformes på annet vis.
Dersom innspillet skal sendes elektronisk, bruker du skjemaet under. Last opp forslag, fyll inn begrunnelse og kontaktinformasjon.


Dersom innspillet er fysisk utformet kan det sendes per post til:

Arbeidet videre

Når fristen for å sende inn ditt forslag utløper, vil alle innspillene vurderes av en politisk arbeidsgruppe og fagpersoner. Når det nye kommunevåpenet endelig skal utformes, vil flere aktører involveres. Det er til slutt fellesnemnda som fatter endelig vedtak om hvordan kommunevåpenet for Lillestrøm kommune blir.
I kommuneloven §3 punkt 6 står følgende vedrørende utforming og vedtak av kommunevåpen: «Kommunestyret selv fatter vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg. Fylkestinget selv fatter vedtak om fylkesvåpen og fylkesflagg.
Kommunale og fylkeskommunale våpen og flagg skal ikke være egnet til å forveksles med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg, eller annet tegn omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som slikt tegn eller flagg.»