Behov for flere ansatte for å gi et godt tjenestetilbud

– Det vil bli behov for flere ansatte, ikke færre. Det sier leder for fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

De tre kommunene er i sterk innbyggervekst og vil hver for seg ha behov for et økt antall lærere, barnehageansatte og ikke minst innenfor helse og eldreomsorg fremover. Flæten sier også at naturlige avganger, som at folk skifter jobb og noen pensjoneres medfører at ingen blir sagt opp som direkte følge av sammenslåingen mellom de tre kommunene.

Ansattes rettigheter sikret

Et av de mest sentrale punktene når de tre kommunene skal slås sammen, er å sikre en forutsigbar omstillingsprosess som både arbeidsgiver og arbeidstaker står bak. 15. november møttes fellesnemnda og vedtok en omstillingsavtale som skal sikre dette. De viktigste punktene i avtalen er:

Fundamentet for den nye kommunen er lagt

– Vi hadde viktige saker for den videre prosessen til behandling, sier Flæten. I tillegg til omstillingsavtalen, behandlet fellesnemnda to andre sentrale dokumenter som danner fundamentet for arbeidet med å bygge den nye kommunen:

Inndeling i lensmanns- og politidistrikt

Fet og Sørum har opplevd å ikke bli hørt i sine tidligere krav om at lensmanns- og politidistrikt skal samsvare med kommunegrensen til den nye kommunen. Fellesnemnda vedtok på bakgrunn av dette å sende et krav til politidirektoratet om samsvar mellom politidistrikt og kommunegrenser. Alle sakene som ble behandlet kan du lese her.

Fakta: Dette er fellesnemnda

Øverste politiske organet med ansvar for å forberede sammenslåingen av de tre kommunene. Består av 16 politikere fra de tre kommunene. Fet har fire representanter, Sørum har fire representanter og Skedsmo har 8 representanter. Fellesnemndas leder har dobbeltstemme. Leder er Ole Jacob Flæten. Nestleder er Marianne Grimstad Hansen.