På vei mot en ny kommune

- Det er en historisk dag, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss. Slik innledet Ole Jacob Flæten det første møtet i fellesnemnda for den nye kommunen.

Den 10. oktober var fellesnemnda samlet til sitt første møte, for å legge grunnstenen for den nye kommunen. Nemndas oppgave er å planlegge og forberede sammenslåingen av de tre kommunene.

Bilde fra Fellesnemndas samling den 10. oktober
Bilde fra Fellesnemndas samling den 10. oktober

- Med den nye kommunen vil vi stå bedre rustet til å møte utfordringene vi har i fremtiden. Vi skal skape en bedre skole, et bedre omsorgstilbud og få til mer samordning hvor vi utnytter ressursene bedre, sier Flæten.

Det første møtet i nemnda ble mye av grunnarbeidet for det videre arbeidet lagt. Marianne Grimstad Hansen ble valgt til nestleder i fellesnemnda.

Det er en utfordrende prosess å etablere en ny kommune innen 1.1.2020. Dette ble også understreket av rådmennene, som påpekte at det er en omfattende jobb som skal gjøres på kort tid og som vil involvere mange ansatte.

Navnet på den nye kommunen er ennå ikke klart. Navnealternativene, Lillestrøm og Søndre Romerike, er til vurdering hos språkrådet, før departementet bestemmer navnet.

Bilde fra Fellesnemndas samling den 10. oktober
Bilde fra Fellesnemndas samling den 10. oktober